Overige Informatie 2018-07-08T01:05:28+00:00

Overige informatie over de webshop van Blacknote Nederland;

Producten retour zenden:
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier (download hier).

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Betaalmethoden:
Wij bieden diverse betalingsmethoden aan;

  • Maak je betaling rechtstreeks over op onze bankrekening. Gebruik je bestelnummer als betalingsreferentie. Je bestelling wordt pas verzonden als wij minstens 50% van het totaal te betalen bedrag ontvangen hebben.


Verzendkosten & bezorgtijden;

Wij hanteren een verzendtarief van € 3,50 inclusief BTW voor verzendingen binnen Nederland.
Naar België wordt een tarief van € 5,00 inclusief BTW berekend, naar alle overige landen bedragen de verzendkosten € 6,50 inclusief BTW.

Bestellingen met bestemmingen binnen Nederland worden binnen 1-3 werkdagen geleverd.
Bestellingen naar België duren (geen exacte wetenschap) zo ongeveer rond de 4 werkdagen.
Alle overige landen duren de leveringen gemiddeld 6-7 werkdagen.

Alle vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW:
Bij transacties met consumenten is de BTW gewoon onderdeel van de prijs. Dit betekent dat u alle bedragen inclusief BTW moet weergeven.
Deze regel is te vinden in artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
Specifiek voor internettransacties wordt dat nog eens onderstreept in artikel 7:46c BW: tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
Het is dus niet toegestaan om een consument een prijs exclusief BTW te melden, ook niet als u erbij zet dat de prijs exclusief BTW is.